Nu-Revi
Strandvejen 36,
2900 Hellerup

Tlf.: 44 85 12 85
E-mail: info@nu-revi.dk

Klik her for menu »

Velkommen


Nu-Revi - Alt inden for revision og regnskab
Nu-Revi er et stærkt lokalt alternativ til de store landsdækkende revisionsfirmaer
Kvalitet, individuelle løsninger og personlig kontakt er nøgleordene hos statsautoriseret revisor og revisionsfirma Nu Revi. Vi er mere end blot et revisionsfirma, der håndterer revisionspåtegning.

Engagement og nærvær
Nu-Revi revisionsfirma lægger stort engagement i hver eneste opgave, hvor vi vægter den tætte kontakt og nærværet med vore kunder højt.

Vores revisionsfirma ser på behovet hos den enkelte og udfører gerne opgaven ude hos dig frem for på vort eget kontor. Dermed får vi en bedre forståelse for din virksomhed. Samtidig kan du følge med under hele processen, og vi kan få klargjort eventuelle spørgsmål med det samme.
Som statsautoriseret revisor bestræber vi os altid på den måde på at give dig optimal service og er indstillet på at stille de nødvendige ressourcer til rådighed, således at regnskabsaflæggelsen og revisionen får et fornuftigt forløb.

Høj kvalitet
Nu-Revi revisionsfirma arbejder ud fra revisionsmanualer, der bygger på moderne og effektive revisionsteknikker og revisionsmetoder. På denne baggrund kan vi garantere en høj kvalitet i revisionen.
Vi garanterer, at du får nytte af vor rapporteringsmetoder, der sikrer, at aktuelle og potentielle problemstillinger identificeres og rapporteres.

Vi har specialisterne
Vi kan stille specialister til din rådighed, der sikrer, at ønsker om rådgivning vedrørende skat- og afgiftsmæssige forhold kan imødekommes.

Nu-Revi revisionsfirma overholder alle aftalte betingelser. Vi er kendt som et aktivt revisionsfirma, der aldrig involverer sig i sager, der vedrører virksomheder med et tvivlsomt offentligt omdømme.
Find os på facebook

Nyheder

Momsrefusion fra EU-Lande

Momsrefusion i andre EU-lande
Hvis du har haft momsudgifter i de andre EU-lande i 2013, skal du huske at fristen for tilbagesøgning er den 30. september! Ansøgningen sker elektronisk via TastSelv, og du kan læse mere om ansøgningsproceduren i håndbogens kapitel 9.


Tab på debitorer

Tab på fordringer over 3000 kr. 
SKAT har udsendt et udkast til styresignal om ændring af betingelserne for at foretage regulering af tab på debitorer. Ændringen betyder, at det ikke længere er en betingelse, at en uafhængig inkassovirksomhed har forsøgt at inddrive fordringen, før man kan regulere for tabet.  


Digital underskrift

Læs mere omkring digitale underskrifter her - Info omkring digitale underskrifter


Læs alle ...